บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง จัดสรรที่ดิน ขายที่ดิน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซื้อขายโอนรับโอนจำนอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด


1092/111 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1092/111 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0745558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สรากรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*