บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด"

บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด


5/69 หมู่บ้านไอลีฟ พาร์ค 1 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/69 หมู่บ้านไอลีฟ พาร์ค 1 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0745558000175
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รัตนภัทร การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*