บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด"

บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางทุกชนิด จำหน่ายสมุนไพรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด


20/9 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/9 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด

ได้แก่ 0745558000736
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไบรท์ เฟส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*