บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด


88 หมู่ที่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 หมู่ที่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

แผนที่บริษัท บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0755558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกายแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*