บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด"

บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด


689/40 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ-ปราณบุรี) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

689/40 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ-ปราณบุรี) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

แผนที่บริษัท บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0765558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลทีอาร์ รีเทลลิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*