บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับผลิตงานกลึงชิ้นส่วนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด


55 หมู่ที่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 หมู่ที่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

แผนที่บริษัท บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0765558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคดีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*