บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด"

บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด


30/254 ชั้นที่ 7 คอนโดบ้านกลาง หัวหิน ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/254 ชั้นที่ 7 คอนโดบ้านกลาง หัวหิน ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด

ได้แก่ 0775558000132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม เดเวล๊อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*