บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด"

บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายซื้อ ซึ่งแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด


30/9-10 หมู่ที่ 2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/9-10 หมู่ที่ 2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0775558000183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*