บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ การขาย การเช่าและการดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด


404/65 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

404/65 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

แผนที่บริษัท บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0775558000272
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาราไดซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*