บริษัท โกโป้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกโป้ จำกัด"

บริษัท โกโป้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกโป้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกโป้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการโฆษณา ออกแบบสร้างสรรค์ การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกโป้ จำกัด


91 ถนนศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกโป้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91 ถนนศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

แผนที่บริษัท บริษัท โกโป้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกโป้ จำกัด

ได้แก่ 0825558000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกโป้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกโป้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*