บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายกล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด


92/41 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/41 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558000531
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซีดี ซีซีทีวี ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*