บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด"

บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เป็นนายหน้า ดูแลและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด


93/98 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/98 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด

ได้แก่ 0835558000620
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นมารี กาแล็กซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*