บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด"

บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมการถ่ายภาพ การผลิตการถ่ายภาพเพื่อการค้าและเพื่อลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด


26/14 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/14 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0835558000981
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ทเว็ดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*