บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด"

บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด


6/39 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/39 หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด

ได้แก่ 0845558000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมเจอร์ สมุย เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*