บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด"

บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด


154/3 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่

154/3 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด

ได้แก่ 0845558000654
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปลายแหลม พาราไดซ์ 1 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*