บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด"

บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด


9/23 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/23 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด

ได้แก่ 0845558000727
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีลิท เฮลท์ นูทริชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*