บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด"

บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย ขายฝาก ให้เช่า พัฒนาปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด


144/6 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

144/6 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด

ได้แก่ 0845558000824
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคแอล เอสเตท 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*