บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด


245/23 หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

245/23 หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0845558000921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.ทองธานี คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*