บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด"

บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
พัฒนาจัดสรรบ้านและที่ดิน ทีอยู่อาศัยเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด


96/1 หมู่ที่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/1 หมู่ที่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

แผนที่บริษัท บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด

ได้แก่ 0865558000018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*