บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด"

บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 520,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าแก๊สและสถานีบริการแก๊ส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด


188 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด ตั้งอยู่ที่

188 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

แผนที่บริษัท บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด

ได้แก่ 0865558000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แก๊ส น้ำมัน 928 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*