ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้ง เชื่อมต่อ และกระจายสัญญาณโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม


8 หมู่ที่ 2 ซอยหมู่บ้านหาดใหญ่ซิตี้ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 2 ซอยหมู่บ้านหาดใหญ่ซิตี้ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม

ได้แก่ 0903558000163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ที. เทเลคอม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*