บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด"

บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ออกแบบ สื่อดิจิตอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด


999 อาคารยูพลาซ่า ชั้น จี หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

999 อาคารยูพลาซ่า ชั้น จี หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0905558000297
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออลมีเดียสตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*