ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์


1/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์ ตั้งอยู่ที่

1/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์

ได้แก่ 0923558000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซีวิล เอ็นจิเนียร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*