บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด"

บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 75,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด


63/5 ซอย5 (ถนนวิเศษกุล) ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/5 ซอย5 (ถนนวิเศษกุล) ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

แผนที่บริษัท บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด

ได้แก่ 0925558000084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*