ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์


153/6 หมู่ที่ 1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ ตั้งอยู่ที่

153/6 หมู่ที่ 1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์

ได้แก่ 0943558000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*