ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา


198/4 ถนนพิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา ตั้งอยู่ที่

198/4 ถนนพิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา

ได้แก่ 0953558000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบินยะลา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*