บริษัท วรา (58) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรา (58) จำกัด"

บริษัท วรา  (58) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรา (58) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรา (58) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน ขุดลอกคูคลอง ถมดิน ปรับพื้นที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรา (58) จำกัด


152 หมู่ที่ 1 ถนนระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรา (58) จำกัด ตั้งอยู่ที่

152 หมู่ที่ 1 ถนนระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

แผนที่บริษัท บริษัท วรา (58) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรา (58) จำกัด

ได้แก่ 0965558000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรา (58) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรา (58) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*