ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอะไหล่เครื่องมือหนัก อะไหล่รถบรรทุก และอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท


26 ซอยรามคำแหง 117(ร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท ตั้งอยู่ที่

26 ซอยรามคำแหง 117(ร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท

ได้แก่ 0103558002643
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีเอ็นออโต้พาร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*