ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ บริการด้านกฎหมาย บัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี


348 ซอยเปรมสมบัติ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี ตั้งอยู่ที่

348 ซอยเปรมสมบัติ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี

ได้แก่ 0103558002767
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน พีจี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*