ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพานและก่อสร้างอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล


9/3 ซอยสุขุมวิท 67 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล ตั้งอยู่ที่

9/3 ซอยสุขุมวิท 67 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล

ได้แก่ 0103558002929
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนีค กิฟส์ ฟอร์ ออล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*