ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์มือ 1 และที่ผ่านการใช้งานมาแล้วพร้อมทั้งอะไหล่สินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)


45/111 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

45/111 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0103558003364
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ร้อยคลับ (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*