ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้านอาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการถนนสะพานและงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย


22/131 ซอยกรุงเทพกรีฑา7 แยก 4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

22/131 ซอยกรุงเทพกรีฑา7 แยก 4(บ้านสวนราชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย

ได้แก่ 0103558003976
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*