ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์


688/989 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์ ตั้งอยู่ที่

688/989 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์

ได้แก่ 0103558004085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค การแพทย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*