ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง เครื่องประดับจิวเวลลี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์


589 ถนนวานิช1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์ ตั้งอยู่ที่

589 ถนนวานิช1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์

ได้แก่ 0103558004328
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิซา เจมส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*