ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ ร้านอาหารโดยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ


32/417-418 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ ตั้งอยู่ที่

32/417-418 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ

ได้แก่ 0103558004697
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีพี ฐิติพรรณ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*