ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการที่พักอาศัยสำหรับบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา


1 ซอยนวมินทร์ 55 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา ตั้งอยู่ที่

1 ซอยนวมินทร์ 55 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา

ได้แก่ 0103558004808
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านประภา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*