ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย วัสดุก่อสร้างทุกชนิด อุปกรร์เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ


475 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ ตั้งอยู่ที่

475 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ

ได้แก่ 0103558005197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*