ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม การตลาดและจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล


95 ซอยหมู่บ้านร่มไทรการ์เด้นวิลล์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล ตั้งอยู่ที่

95 ซอยหมู่บ้านร่มไทรการ์เด้นวิลล์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล

ได้แก่ 0103559000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไพศาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*