ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 250,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม


3/192 ซอยหทัยราษฎร์ 12 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม ตั้งอยู่ที่

3/192 ซอยหทัยราษฎร์ 12 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม

ได้แก่ 0103559000253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที โคซี่ โฮม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*