ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและด้านอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์


602/204 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์ ตั้งอยู่ที่

602/204 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์

ได้แก่ 0103559000385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ – เทค คอนซัลแทนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*