ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)


222/15 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

222/15 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0103559000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซโน(ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*