ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าประเภทเครื่องเขียน กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย


98/38 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

98/38 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0103559000504
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ แม็กซ์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*