ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง


958 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง ตั้งอยู่ที่

958 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง

ได้แก่ 0103559000741
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงทอง:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*