ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องประดับที่ทำจากหนัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์


2 ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์ ตั้งอยู่ที่

2 ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์

ได้แก่ 0103559001039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์รุ่งโรจน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*