ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์


449/9 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์ ตั้งอยู่ที่

449/9 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์

ได้แก่ 0103559001161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทูเค ซัพพลายส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*