ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์


117/69 ซอยเคหะร่มเกล้า 1/1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์ ตั้งอยู่ที่

117/69 ซอยเคหะร่มเกล้า 1/1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์

ได้แก่ 0103559001179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์ ไลฟ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*