ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต


111/382 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 ซอยนาวงประชาพัฒนา 19 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต ตั้งอยู่ที่

111/382 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 ซอยนาวงประชาพัฒนา 19 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต

ได้แก่ 0103559001608
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมธรรม อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*