บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด"

บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด


2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 4 เอ ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 4 เอ ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ชีวาผาสุข จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด

ได้แก่ 0105558019939
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชีวาผาสุข จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*