บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด"

บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด


52/56 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/56 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด

ได้แก่ 0105558020384
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพนโทน โพลีล็อท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*