บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด"

บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจ้างตกแต่งภายในอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด


80 ซอยประชาอุทิศ 91/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด ตั้งอยู่ที่

80 ซอยประชาอุทิศ 91/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด

ได้แก่ 0105558020694
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีทีคิวบูณ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*